Til gruppe 03Gruppe 04 / Mågelignende fugle

Til gruppe 05

Måger - 13 arter er på frimærker
0401
Audouins måge
0402
Dværgmåge
0403
Gulbenet sølvmåge
 
0404
Hættemåge
Larus ridibundus
  
0405
Ride
 
0406
Rosenmåge
0407
Sildemåge
 
0408
Sorthovedet måge
Larus melanocephalus
0409
Stor sorthovedet måge
Larus ichthyaetus
0410
Stormmåge
 
0411
Svartbag
Larus marinus
0412
Sølvmåge
Larus argentatus

0413
Tyndnæbbet måge
Larus genei

Terner - 9 arter er på frimærker
0414
Dougallsterne
  
0415
Dværgterne
 
0416
Fjordterne

Sterna hirundu
0417
Havterne
0418
Hvidskægget terne
0419
Hvidvinget terne
Chlidonias leucopterus
0420
Rovterne
Sterna caspia
0421
Sortterne
0422
Splitterne
Sterna sandvicensis
Kjover - 4 arter er på frimærker
0423
Almindelig kjove
0424
Lille kjove
0425
Mellemkjove
0426
Storkjove
  
Til forsiden