Til gruppe 04Gruppe 05 / Vadefugle

Til gruppe 06

Strandskader - 1 art er på frimærker
0501
Strandskade
Haematopus ostralegus
Klyder - 2 arter er på frimærker
0502
Klyde
0503
Stylteløber
 
Trieler - 1 art er på frimærker
0504
Triel
Braksvaler - 1 art er på frimærker
0505
Rødvinget braksvale
 
Brokfugle - 9 arter er på frimærker
0506
Hjejle
Pluvialis apricaria
0507
Hvidbrystet præstekrave
 
0508
Lille præstekrave
0509
Pomeransfugl
0510
Sporevibe
0511
Steppevibe
0512
Stor præstekrave
Charadrius hiaticula
0513
Strandhjejle
 

0514
Vibe
Vanellus vanellus

Sneppefugle - 18 arter er på frimærker
0515
Almindelig ryle
Calidris alpina
0516
Brushane
0517
Dobbeltbekkasin
Gallinago gallinago
0531
Dværgryle
Calidris minuta

0518
Hvidklire
Tringa nebularia

0519
Lille kobbersneppe
Limosa lapponica
0520
Lille regnspove
Numenius phaeopus
0521
Odinshane
0522
Rødben
0523
Sandløber
Calidris alba
0524
Skovsneppe
Scolopax rusticola
0525
Sortgrå ryle
0526
Sortklire
0527
Stenvender
Arenia interpres
0528
Stor kobbersneppe
Limosa limosa
0529
Stor regnspove
Numenius arquata
0532
Svaleklire
Tringa ochropus
0530
Thorshane
Til forsiden