Afsnittet er ved at blive ændret og er senest redigeret den 5. januar 2005
Gibraltar
blev en engelsk koloni i 1713 og fik selvstyre i 1969. Under Franco gjorde Spanien konstant krav på den britiske koloni, dog uden støtte fra befolkningen. Gibraltar har udgivet frimærker siden 1886 og det første frimærke med fuglemotiv udkom d. 10. maj 1960 og viser en stiliseret svale.
Valuta: 1 £ = 20 shilling, 1 shilling = 12 pence. Fra 1971: 100 pence = 1 £.

Grækenland (Hellas)
bliver selvstændigt kongerige efter frihedskrigen mod Tyrkiet 1832. Republik mellem 1924-1935. Besat under 2. verdenskrig af italienske, tyske og bulgarske tropper. Statskup i 1967. Militæret ophæver monarkiet i 1973. Den republikanske statsform godkendes ved folkeafstemning i 1974. Grækenland har udgivet frimærker siden 1861 og det første frimærke med fuglemotiv udkom 25. marts 1906 og viser en hane.
Valuta: 100 lepta = 1 drachme. Fra 2002: 100 cent = 1 euro.

Grønland (Kalaallit Nunaat)
har skiftevis været under dansk og norsk styre og under 2. verdenskrig oprettede amerikanerne militærbaser på øen, hvoraf kun Thulebasen endnu er i brug. I dag er Grønland stadig underlagt Danmark, men har et veludviklet hjemmestyre. Grønland har udgivet frimærker siden 1938 og det første frimærke med fuglemotiv udkom 1. februar 1945 og viser en ederfugl.
Valuta: 100 øre = 1 krone.
Guernsey
er en af de britiske kanaløer ud for den franske kyst.
Guernsey har udgivet frimærker siden 1969 og det første frimærke med fuglemotiv udkom den 29. august 1978 og viser en sule.
Valuta: 100 pence = 1 £.
Holland (Nederland)
dannede i fællesskab med Belgien i 1814-30 De Forenede Nederlande. Holland blev selvstændigt kongerige i 1830. Holland har udgivet frimærker siden 1852 og det første frimærke med fuglemotiv udkom den 21. december 1906 og viser en symbolsk due.
Valuta: 100 cent = 1 gylden. Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
Hviderusland (Belarus)
har gennem historien været underlagt først Litauen så Polen og til sidst republik i Sovjetunionen. Fra 1991 selvstændig republik.
Hviderusland har udgivet frimærker siden 1992 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1994 og viser en kongeørn.
Valuta: 100 kopek = 1 rubel.
 
Irland (Éire)
er den største af de britiske øer. Øen var underlagt Storbritannien indtil 1921. Efter flere hundrede års konflikter og åben krig proklameredes Irske Fristat i 1921. Navnet blev ændret til Éire i 1937. Irland har udgivet frimærker siden 1922 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1923 og viser en heraldisk ørn.
Valuta: 12 pence = 1 shilling. 20 shilling = 1 irsk £.
Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
 
Island
blev efter flere hundrede års dansk overherredømme en selvstændig stat i 1918, dog med fælles dansk statsoverhoved. Fra 1944 selvstændig republik. Island har udgivet frimærker siden 1873 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1930 og viser en jagtfalk.
Valuta: 100 aur = 1 krone.
 
Italien var i første halvdel på erobringstugter i mange af nabolandene og nordafrika, men efter facismens fald i 1943 afskaffes monarkiet 1946 og i alle årene siden har der næsten konstant været politisk uro i landet. Italien har udgivet 84 fuglefrimærker ud af ca. 2700 frimærker, eller 3,1 % af de udgivne frimærker. Landet har udgivet frimærker siden 1861 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1901 og viser en heraldisk ørn. Valuta: 100 centimes = 1 lire. Fra 2002: 100 cent = 1 euro.  
Jersey
er den sydligste og største af de britiske kanaløer.
Jersey har udgivet frimærker siden 1969 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1969 og viser måger og terner i rammemønstret.
Valuta: 1 £ = 20 shilling, 1 shilling = 12 pence.
Fra 1971: 100 pence = 1 £.
 
Jugoslavien
er en sammenslutning af Serbien, Montenegro og forskellige andre mindre områder hvis grænser blev fastlagt i 1919-20. Tito grundlagde i 1945 den socialistiske forbundsrepublik Jugoslavien som i løbet af 1980’erne gik i opløsning og forskellige områder fik status som selvstændige republikker. Jugoslavien har udgivet frimærker siden 1918 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1934 og viser en stiliseret falk.
Valuta: 100 para = 1 denar.
 
Kroatien (Hrvatska)
var under 2. verdenskrig en selvstændig republik, og blev efter krigen en del af Jugoslavien. Fra 1991 atter en selvstændig republik. Kroatien har udgivet frimærker i to perioder, først fra 1941-44 og igen fra 1991 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1944 og viser en brevdue.
Valuta: 100 para = 1 dinar.
Fra 1994: 100 lipa = 1 kuna.
 
Kroatisk Republik Herceg-Bosna
er en selvstændig del af Bosnien-Hercegovina med en overvejende kroatisk befolkning. Området har udgivet frimærker siden 1993 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1994 og viser en skarv.
Valuta: 100 lipa = 1 kuna. Fra 1999: 100 fening = 1 mark.
 
Letland (Latvija)
var en russisk delstat frem til 1918 hvor landet blev erklæret uafhængigt. I 1940 blev Letland atter besat af sovjetiske tropper. I forbindelse med kommunismens sammenbrud i starten af 1990-erne blev landet igen selvstændigt i 1991.
Letland har udgivet frimærker i to perioder, først fra 1918-40 og så igen fra 1991 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1932 og viser en uidentificeret ørn.
Valuta: 100 santimer = 1 lats.
Fra 1991: 100 kopek = 1 rubel. Fra 1993: 100 santimi = 1 lats.
 
Liechtenstein
blev 1719 oprettet som arveligt fyrstendømme under den østrigske adelsslægt Liechtenstein. I 1918 erklæredes landet uafhængigt af Østrig. Liechtenstein har udgivet frimærker siden 1912 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1935 og viser en kongeørn.
Valuta: 100 rappen = 1 frank.
 
Litauen (Lietuva)
blev i slutningen af det 18. århundrede underlagt Rusland. Litauen erklæres selvstændigt i 1918. 1940 blev Litauen besat af Sovjetiske tropper og var en del af Sovjetunionen frem til 1991 hvor Litauen igen blev en selvstændig republik. Litauen har udgivet frimærker i to perioder, først fra 1918-40 og så igen fra 1991 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1926 og viser en svale med brev i næbbet.
Valuta: 100 cent = 1 litas.
Fra 1992: 100 kopek = 1 talona. Fra 1993: 1 centu = 1litas.
 
Luxembourg
blev i 1815 Storhertugdømme i union med De Forenede Nederlande, fra 1839 med Nederland. 1890 fik landet egen fyrste af huset Nassau. Luxembourg har udgivet frimærker siden 1852 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1944 og viser en stiliseret ørn.
Valuta: 12½ centimes = 1 silbergroschen. Fra 1944: 100 centimes = 1 franc. Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
 
Madeira
er en portugisisk øgruppe i Atlanterhavet.
Madeira har udgivet frimærker siden 1868 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1986 og viser en flyvende kuhls skråpe.
Valuta: 100 centavos = 1 escudo.
 
Makedonien
blev efter Balkankrigene 1912-13 delt mellem Grækenland, Bulgarien og Serbien. Efter 2. verdenskrig blev landet en del af Jugoslavien frem til 1991 hvor Makedonien blev en selvstændig republik.
Makedonien har udgivet frimærker siden 1992 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1994 og viser en knopsvane.
Valuta: 100 deni = 1 dinar.
 
Malta
blev besat af briterne i 1814. 1947 fik Malta selvstyre og blev 1964 en selvstændig stat indenfor Commonwealth. Malta blev republik i 1974. Malta har udgivet frimærker siden 1860 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1963 og viser en høne.
Valuta: 1 £ = 20 shilling, 1 shilling = 12 pence, 1 penny = 4 farthings. Fra 1972: 100 cent = 1 lm. 1 cent = 10 mils.
 
Moldavien (Moldavia)
var en del af Sovjetunionen frem til 1991 hvor landet blev erklæret selvstændigt den 27. august. Moldavien har udgivet frimærker siden 1991 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1992 og viser en biæder. Valuta: 100 kopek = 1 rubel. Fra 2. august 1993: 100 kopek = 1 kupon. Fra 29. november 1993: 100 bani = 1 lei.
 
Monaco
erhvervedes i 1308 af slægten Grimaldi og har siden 1861 været i toldunion med Frankrig. Monaco har udgivet frimærker siden 1885 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1941 og viser en måge.
Valuta: 100 centimes = 1 franc. Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
 
Montenegro
var et selvstændigt fyrstedømme fra 1852-1910 og kongerige fra 1910-1918 og blev derefter indlemmet i Jugoslavien.
Montenegro har udgivet frimærker i perioden 1874-1913 og er tilsyneladende startet med en selvstændig udgivelse igen her i det nye århundrede og det første frimærke med fuglemotiv viser en pelikan. Valuta: 100 cent = 1 euro.
 
Til toppen