Afsnittet er ved at blive ændret og er senest redigeret den 25. november 2005
Tilbage til forsidenTil lande A-FTil lande G-MTil lande N-SBestilling og links
Tjekkiet (Ceska Republika)
var indtil 1918 en del af Ungarn og udgjorde fra 1918-1939 og 1945-1993 den vestlige del af Tjekkoslovakiet. Under 2. verdenskrig en „selvstændig“ stat med tysk støtte. Efter Tjekkoslovakiets deling i 1992 en selvstændig republik. Tjekkiet har udgivet frimærker siden 1993 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1994 og viser en stiliseret falk.
Valuta: 100 heller = 1 krone.
 
 Tjekkoslovakiet
blev oprettet som selvstændig demokratisk stat efter Østrig-Ungarns sammenbrud 1918. Under 2. verdenskrig en „selvstændig“ stat med tysk støtte. Efter 2. verdenskrig blev Tjekkoslovakiet i 1948 omdannet til en socialistisk republik. Tjekkoslovakiet ophørte med at eksistere den 31. december 1992, da en folkeafstemning opdelte landet i Slovakiet og Tjekkiet. Tjekkoslovakiet har udgivet frimærker fra 1918-1992 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1920 og viser en brevdue. Valuta: 100 heller = 1 krone.
Trieste A (Besat allieret zone) udgav frimærker i en kort periode efter afslutningen af 2. verdenskrig hvor både Italien og Jugoslavien gjorde krav på området. I 1954 blev området delt og byen Trieste indlemmedes i Italien. Trieste A har udgivet overtrykte italienske frimærker fra 1945-1954 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1947 og viser en landsvale.
Valuta: 100 centesimi = 1 lire.
 
 Trieste B (Jugoslavisk zone)
udgav frimærker i en kort periode efter afslutningen af 2. verdenskrig hvor både Italien og Jugoslavien gjorde krav på området. I 1954 blev området delt mellem Jugoslavien og Italien.
Trieste B har udgivet overtrykte jugoslaviske frimærker fra 1948-1954 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1949 og viser en sorthovedet måge. Valuta: 100 para = 3 lire = 1 din.
Tyrkiet
har oplevet gentagne revolutioner og interne stridigheder gennem flere hundrede år. De nuværende grænser blev fastlagt ved Lausanne-freden i 1923 med Kemal Atatürk som præsident. Neutral under 2. verdenkrig. Efter 2. verdenskrig mange uroligheder i landet med bl.a. perioder med militærkup og krigsretstilstand. Tyrkiet har udgivet frimærker siden 1863 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1947 og viser en fredsdue. Valuta: 40 para = 1 kurus. 100 kurus = 1 tyrkisk £.
 
 Tyske Rige
1870 udråbes Kong Wilhelm I af Preussen til Tysk kejser og landets aggressive udenrigspolitik afløses på Bismarcks initiativ af en international afspændingspolitik med Tyskland som dominerende europæisk magt. I 1920-erne løber inflationen løbsk og det fører i sidste end til Hitlers magtovertagelse i 1933 og senere til 2. verdenskrig. Tyske Rige udgav frimærker i perioden 1872-1945. Det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1922 og viser en symbolsk trædue.
Valuta: 100 pfennig = 1 mark.
Vesttyskland
Forbundsrepublikken blev oprettet i 1949 med 10 delstater og vestsektoren af Berlin. Vesttyskland har udgivet frimærker fra 1949-1991, hvor de to tysklande igen blev slået sammen. Det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1952 og viser fugle ved en fiskerbåd.
Valuta: 100 pfennig = 1 mark.
 
 Tyskland
Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland) og Tyske Demokratiske Republik (DDR) blev genforenet den 3. oktober 1990.
Det samlede Tyskland udgav det første frimærke med fuglemotiv i 1991 og viser en brushane.
Valuta: 100 pfennig = 1 mark.
Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
Vestberlin
var en del af Vesttyskland fra 1948-1990 udgav selvstændige frimærker i perioden.
Vestberlin udgav det første frimærke med fuglemotiv i 1948 og frimærket viser en fredsdue.
Valuta: 100 pfennig = 1 mark.
 

Østtyskland (DDR)
blev udråbt som en selvstændig stat i 1949, men kun anerkendt af de østeuropæiske lande. Østtyskland var reelt en etpartistat med polibureauet som det egentlige magtcentrum. Østtyskland har udgivet frimærker siden 1948 (Russisk besættelseszone) og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1949 og viser en fredsdue.
Valuta: 100 pfennig = 1 mark.
Ukraine
blev en selvstændig autonom republik i 1918 efter i flere hundrede år at være underlagt henholdsvis Polen og Rusland. Fra 1922-1991 en del af Sovjetunionen. Derefter en selvstændig republik. Ukraine har udgivet frimærker i to perioder, først fra 1918-1923 og så igen fra 1991 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1992 og viser en flok stiliserede fugle.
Valuta: 200 schagiw = 100 kopek = 2 griwny = 1 rubel.
 
 Ungarn
Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn blev oprettet 1867 og efter dettes sammenbrud 1918 blev Ungarn en selvstændig republik. Efter 2. verdenskrig besat af Sovjetunionen der omdannede Ungarn til en folkerepublik. 1947 overtog kommunistpartiet magten i landet. Oprør 1956. 1989 overgik Ungarn til republik. Ungarn har udgivet frimærker siden 1870 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1943 og viser en havørn. Valuta: 100 fillér = 1 pengö. Fra 1946: 100 fillér = 1 forint.
Vatikanstaten
blev oprettet som suveræn stat ved Lateranforliget mellem den Italienske stat og pave Pius XI i 1929.
Vatikanstaten har udgivet frimærker siden 1929 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1933 og viser en heraldisk ørn.
Valuta: 100 centisimi = 1 lire.
Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
 
 Øen Man
Man er en britisk ø beliggende i det Irske Hav. Man styres af en kongelig udnævnt guvernør sammen med to råd.
Øen Man har udgivet frimærker siden 1973 og det første frimærke med fuglemotiv udkom samme år og viser en almindelig skråpe.
Valuta: 100 pence = 1 £.
Østrig
Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn blev oprettet i 1867 og opløst i enkeltstater 1918. Republikken Østrig oprettes 1918 og efter 2. verdenskrig udråbes Østrig som en parlamentarisk forbundsrepublik. Østrig har udgivet frimærker siden 1850 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1922 og viser en uidentificeret falk.
Valuta: 100 heller = 1 krone. Fra 1925: 100 groschen = 1 schilling.
Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
 
 Øvreschlesien
er en del af et landskab der ligger ved Oder’s øvre og mellemste løb på grænsen mellem Polen og Tyskland. Området blev delt mellem Tyskland, Polen og Tjekkoslovakiet efter folkeafstemning den 11. juli 1920. Frimærkerne var kun i brug i en kort perioden før og efter folkeafstemningen. Øvreschlesien har kun udgivet frimærker i perioden 1920-22 og det første frimærke med fuglemotiv viser en fredsdue.
Valuta: 100 pfennig = 1 mark.
Åland
blev 1809 afstået til Rusland sammen med Finland. 1917 søgte Åland genforening med Sverige, men Folkenes Forbund bestemte 1921 at øerne skulle være finske. Åland har udstrakt selvstyre og eget flag. Åland har udgivet frimærker siden 1984 og det første frimærke med fuglemotiv udkom i 1985 og viser en sølvmåge.
Valuta: 100 penni = 1 mark. Fra 2002: 100 cent = 1 euro.
 
Til toppen